De vanaf 2016 geldende verplichting om gegevens van leningen in de aangifte IB te vermelden is
volgens de Hoge Raad een harde voorwaarde om de lening tot de eigenwoningschuld te kunnen
rekenen.

Zie hieronder de bijlage voor het fiscale nieuws van februari.

BelastingBelangen – Belasting belangen feb 2022