Accountantskantoor Albo

Salarisadministratie

Personeelszaken is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De salarissen moeten op tijd aan uw medewerkers worden uitbetaald en de loonheffing dient tijdig en correct te worden aangegeven en afgedragen bij de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor het aanmelden van nieuwe medewerkers bij diverse instellingen. U wilt de garantie dat uw salarisadministratie aan alle wettelijke eisen voldoet. De complexe wet- en regelgeving leidt ertoe dat een juiste salarisadministratie en andere onderdelen van uw personeelsadministratie steeds meer tijd vergen. Vaak blijkt uitbesteden een verantwoordelijke beslissing.

Daar komen kwaliteit, efficiency, betrokkenheid en actuele kennis bij elkaar. Wanneer u deze taak aan ons toevertrouwd, verzekert u zich van een juiste uitvoering die aansluit op de laatste ontwikkelingen. Wij kunnen u onder andere informeren over (proforma) salarisberekeningen, de regels betreffende de ziektewet, subsidieregelingen en (flexibele) secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens brengen wij voor u in beeld wat een werknemer u eigenlijk kost. Dit kan onder andere op individueel niveau, per afdeling of kostenplaats. Ook met betrekking tot de pensioenfondsen en arbodiensten zorgen wij ervoor dat de personeelsgegevens aangeleverd worden zodat een correcte factuur kan worden opgemaakt.

Accountantskantoor Albo is daarnaast aangesloten bij Auxilium Adviesgroep, waardoor zij te allen tijde kan worden bijgestaan door fiscalisten, juristen en accountants. Tevens heeft zij daarmee toegang tot een modellenbibliotheek.

Neem contact op

Kom langs op kantoor of stuur een mail wanneer u maar wilt, voor alle vragen, neem gerust contact op met ons.