Om per 1 januari 2024 deel te nemen aan de kleineondernemersregeling (KOR), moet uw aanmelding voor 2 december 2023 binnen zijn bij de Belastingdienst.

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. Als u meedoet aan de KOR berekent u geen btw aan uw klanten. U kunt ook geen btw terug vorderen. Als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalanderjaar hebt, kunt u gebruik maken van de KOR.

De voordelen van de KOR zijn:

  • Concurrentievoordeel door scherpe prijzen
  • Mogelijkheid tot grotere marges
  • Minder administratieve verplichtingen

De nadelen van de KOR zijn:

  • Geen btw-aftrek op zakelijke kosten en inkoop (investeringen)
  • Zakelijke klanten kunnen geen btw verrekenen
  • Maximale jaaromzet € 20.000

Als u meedoet aan de KOR hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. U bent dan vrijgesteld van btw. Als u meedoet aan de KOR, doet u mee voor een periode van ten minste 3 jaar. Het is niet mogelijk om de tussentijdse deelname aan de KOR te beëindigen.

Op het moment dat uw omzet in 1 kalenderjaar meer dan € 20.000 is, moet dat doorgegeven worden aan de Belastingdienst. Vanaf dat moment vervalt de KOR.

Voor meer informatie over de Kleineondernemersregeling (KOR), neem gerust contact met ons op.