Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Bij akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gelden ze meestal vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar.

 

RB Prinsjesdag special 2023

(Register Belastingadviseurs, 2023, www.rb.nl, RB-special Prinsjesdag)