Eerlijk is eerlijk: de Belastingdienst kan er bij gebrek aan mensen en middelen ook niet altijd iets aan doen dat
een bezwaarschrift niet op tijd wordt afgedaan. Toch wordt het misschien tijd om de prijs die de Belastingdienst
betaalt voor een langere beslistermijn eens te verhogen.

Zie hieronder de bijlage voor het fiscale nieuws van februari.

Belastingbelangen februari 2023