Het kabinet wil de komende jaren het belastingstelsel vereenvoudigen, in
de eerste plaats door regelingen af te schaffen of te versoberen die
negatief zijn geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. In het
Belastingplan 2023 worden de eerste stappen gezet met onder meer het
uitfaseren van de fiscale oudedagsreserve.

Zie hieronder de bijlage voor het fiscale nieuws van oktober.

BelastingBelangen – Belasting belangen oktober 2022