De TOFA voor flexwerkers - Accountantskantoor Albo

Vanaf vandaag kunnen flexwerkers een beroep doen op de tegemoetkomingsregeling TOFA. Wie door de coronacrisis substantieel inkomensverlies heeft geleden, kan aanspraak maken op een eenmalig bedrag.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) geldt voor flexwerkers die in februari een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Van de loon moeten zijn in april minimaal de helft hebben verloren. Een andere voorwaarde is dat het loon in april niet hoger was dan € 550. Overigens geldt ook dat in maart een inkomen moet zijn gegenereerd; het minimum daarvoor staat op € 1.

Aanvragen tot 12 juli

De TOFA is alleen voor flexwerkers die over april geen andere uitkering of tegemoetkoming hebben ontvangen en de overbruggingsregeling nodig hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud. Op de site van UWV staat een beslisboom waarmee kan worden nagegaan of er recht bestaat op de TOFA. Aanvragen van de tegemoetkoming kan tot en met 12 juli bij het UWV. Dat keert, na goedkeuring, eenmalig € 1.650 bruto uit voor de periode maart, april en mei 2020. Het streven is om binnen vier weken een beslissing te sturen; de tegemoetkoming wordt dan binnen 10 kalenderdagen uitgekeerd.

Er zijn ruim 800.000 flexwerkers, van wie een groot deel recht heeft op WW, nog bij de ouders woont of een huishoudinkomen heeft van meer dan twee keer modaal. Uiteindelijk zou naar schatting een op de tien een beroep kunnen doen op de TOFA.

Voor de juiste aanvraagprocedures kunt u contact met ons opnemen!

Accountantskantoor Albo

Het kantoorAccountantskantoor Albo
Neem contact met ons op via onderstaande links.
Onze locatieWaar kunt u ons vinden?
mediaSocial media
Neem ook eens een kijk op onze social media kanalen.
Accountantskantoor AlboKantoor
Onze locatieWaar kunt u ons vinden?
MediaSocial media
Neem ook eens een kijk op onze social media kanalen.

Copyright by Accountantskantoor Albo B.V. All rights reserved.

Copyright by Accountantskantoor Albo B.V.  All rights reserved.